L + K


Henie  Sonja z Usedlosti Újezdec

*10.01.2023     

Srdce MVD 2023 - negativní
Matka (mother)


Rosálie Halley z Usedlosti Újezdec

DNA EFS / CC
- negativní


X

Otec (father)

Lexx Flowers City

Srdce MVD - negativní
Oči - DOV - negativní
DNA test - EFS / CC - čistý (clear) - OBA RODIČE MAJÍ DNA TESTY ČISTÉ