L + K


VE SPOLUVLASTNICTVÍ Mr. Black z Usedlosti Újezdec


Yukon Barnaby z Usedlosti Újezdec